Каталог товарів

Екологічні тренди

 • «Епіцентр» задає екологічні тренди

  Група компаній «Епіцентр К» швидко зростає, масштабує свою торговельну мережу та розвиває власне виробництво. Динамічне зростання бізнесу призводить до збільшення потреб в енергії та природних ресурсах. Сталість компанії в майбутньому залежить від її дій зі збереження ресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля.

  Наш еко-фокус спрямований на кілька ключових стратегічних напрямків і реалізується в мережі за допомогою впровадження важливих соціально-екологічних ініціатив.

  «Епіцентр К» розробив та запровадив Екологічну політику, яка відображає зобов’язання компанії щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства та спрямована на збереження сприятливого навколишнього середовища.

  Окрему увагу компанія приділяє екологічному маркуванню товарів у торговельних центрах усієї своєї мережі, а також проводить навчання працівників ТЦ про значення маркування продукції та співпрацює з провідними громадськими організаціями щодо поліпшення ситуації із наданням достовірної інформації про еко-маркування українським споживачам.

  Дбаючи про довкілля та захист навколишнього середовища, компанія інтегрує еко-проєкти у цікаві маркетинг-комунікаційні ініціативи, в систему клієнт-сервісу та свою щоденну роботу. «Епіцентр» прагне зробити екологічне і усвідомлене споживання нормою серед якомога більшої кількості людей.

  «Епіцентр К» застосовує recycle та zero waste технологій в різних напрямках діяльності:
  • Повторне використання паперу та картону – переробка макулатури та виготовлення з цієї сировини упаковки та канцтоварів;
  • Скорочення споживання пластикової тари та упаковки – поступова відмова від використання поліетиленових пакетів, заміна їх на екологічне пакування;
  • Підтримка на території України збору й екологічної утилізації та переробки використаних батарейок.
  • Використання технології recycling у будівництві своїх інноваційних торговельних центрів;
  • Організація всеукраїнських еко-марафонів;
  • Підтримка руху zero waste («нуль відходів») задля максимального зменшення кількості відходів.

 • Екологічна політика компанії

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (ТОВ «Епіцентр К») – один з лідерів українського ритейлу, якій робить вагомий внесок у розвиток економіки України, щорічно створює тисячі робочих місць, інвестує з турботою про майбутні покоління та вносить вклад у підвищення якості життя.

  Сталий розвиток є тією рушійною силою, за допомогою якої ми вдосконалюємо  модель розвитку нашого бізнесу.

  Зважаючи на внесок компанії у розвиток вітчизняного ритейлу, «Епіцентр К» прагне зробити свій вклад в досягнення Україною Глобальних Цілей ООН у сфері сталого розвитку.

  Розуміючи важливість вкладу ритейлу в процесах, пов’язаних з переходом на  модель сталого споживання і виробництва та формування ринку більш екологічно кращих товарів і послуг, ми впроваджуємо як складову політики розвитку товариства такі основні принципи екологічної політики:

  І. Запобігання забрудненню довкілля

  Ми дотримуємось природоохоронного законодавства, ефективно використовуємо природні ресурси, землю, воду і електроенергію.

  Ми застосовуємо устаткування, технології, матеріали та методи управління, спрямовані на зменшення впливів на довкілля, зокрема скорочення викидів парникових газів.

  Ми забезпечуємо вторинну переробку матеріалів і відходів та дбаємо про зменшення кількості відходів споживання і виробництва.

  ІІ. Турбота про споживача

  Ми прагнемо задовольняти вимоги клієнтів щодо якості, безпеки, екологічності та інших характеристик товарів.

  Ми здійснюємо контроль асортименту, орієнтуючись виключно на підтверджувальні документи видані акредитованими органами, організаціями.

  Ми забезпечуємо дотримання принципів чесної торгівлі шляхом проведення незалежного контролю асортименту щодо добросовісного застосування різноманітних маркувань про переваги товарів і виробів.

  Ми працюємо з виробниками і постачальниками над збільшенням асортименту більш екологічно кращих товарів, орієнтуючись на національні, європейські та міжнародні стандарти і маркування.

  ІІІ. Інформування і комунікації

  Ми забезпечуємо відкритість і доступність екологічної інформації, пов’язаної з нашою діяльністю і продукцією, що представлена в мережі.

  Ми проводим системне навчання  персоналу з метою підвищення їх екологічної компетентності.

  Ми відкриті для співпраці із впровадження екологічних ініціатив і проектів у сфері сталої торгівлі, захисту прав споживачів і підвищення їх рівня екологічної культури, збільшення пропозицій більш екологічно кращих товарів і послуг на українському ринку.

  Керівництво ТОВ "Епіцентр К"  вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення розуміння, підтримки і реалізації екологічної політики на всіх рівнях організації.


 • Громадський еко-контроль

  Компанія взаємодіє з громадськими активістами щодо поліпшення ситуації із наданням достовірної інформації про еко-маркування українським споживачам та якісному інформуванню споживачів про значення позначок на упаковці товару. Підтвердження гарантій в дотриманні високих стандартів й поліпшених показників якості, безпеки, енергетичних і екологічних характеристик сприяє сталому розвитку бізнесу.

  В 2021 році компанією «Епіцентр К» підписано Меморандум про співпрацю у реалізації інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої сприяти сталому споживанню та формування в Україні ринку зелених товарів з Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета», Київським національним торговельно-економічним університетом, Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління, Інститутом екологічного управління та збалансованого природокористування й Всеукраїнською федерацією споживачів «Пульс».

  Також громадська організація «Жива планета» провела перший в історії українського рітейлу масштабний незалежний екологічний аудит товарів. Протягом кількох місяців, проводилась перевірка товару, представленого в торговельних центрах «Епіцентр», на відповідність заявленим постачальникам деклараціям маркуванням щодо екологічної безпечності цієї продукції.

 • Підвищення екологічної компетентності персоналу

  Компанія разом з громадськими активістами запровадила курс навчання для працівників ТЦ про значення маркування продукції. Мета навчання – підвищити рівень компетентності та обізнаності працівників торговельних центрів щодо значення, правил і застосування екологічних маркувань.

  Зміст навчання з підвищення екологічної компетенції персоналу ґрунтується на вивченні чинного законодавства, національних, європейських і міжнародних стандартах та методологічній підтримці досягнення принципів зеленого рітейлу.
  У процесі вивчення цього курсу слухачі отримують знання про те, як:

  • управляти асортиментом товарів розуміючі вимоги законодавства та стандартів що пов’язані із застосуванням тих чи тих маркувань;
  • розуміти різницю між сертифікованою продукцією, самодеклараціями та оманливими твердженнями операторів ринку про властивості, характеристики чи переваги продукції – вміти відрізняти їх на підставі підтвердних документів оформлених належним чином;
  • оформлювати належним чином пакет підтвердних документів про відповідність визначених замовником характеристик до предмету закупівлі (при участі в конкурентних торгах);
  • поліпшувати показники впливів на довкілля від діяльності закладу, керуючись міжнародними стандартами, найбільш доступними технологіями і методами управління та кращими практиками їх впровадження.

Екологічне маркування

Гарантовано державою!

Загальнообов’язкові знаки відповідності для продукції за визначним на рівні законодавства переліком. Означають, що товар відповідає нормам безпеки, встановленим законодавчо.

Не стосується показників якості, екологічності та інших поліпшених характеристик продукції

Знаки відповідності

Знаки відповідності

Інформаційне маркування

Інформаційне маркування

Можна довіряти!

Гарантовано поліпшені екологічні характеристики продукції впродовж її життєвого циклу.

Екологічне маркування І типу

Означають, що компетентним органом здійснена незалежна експертиза показників якості та безпеки для здоров’я людини та довкілля за встановленим стандартом для певної категорії продукції (міжнародний стандарт ISO 14024).

Екологічне маркування І типу

Ці самодекларації товаровиробників повинні мати належне обґрунтування. Їх треба перевіряти.

Екологічне маркування ІІ типу

Вказує на окрему екологічну характеристику продукції або її складників чи комплектуючих або пакування. Умови застосування не потребують сертифікації, але допустимі за встановленими правилами декларування (міжнародний стандарт ISO 140241.

Екологічне маркування ІІ типу

Треба розуміти!

Продукція відповідає деяким екологічним, етичним та іншим критеріям відповідно до встановлених стандартів.

Сертифікований товар за чітко визначеними критеріями та показниками

Треба розуміти!

Треба розуміти!

Можна довіряти!

Гарантовано на 100% натуральний продукт. Сертифікований продукт, який відповідає критеріям натуральності згідно з національним законодавством та міжнародними стандартами.

Для харчових продуктів та напоїв

Для харчових продуктів та напоїв

Для натуральної косметики та мийних засобів

Для натуральної косметики та мийних засобів

Для органічної косметики та мийних засобів

Для органічної косметики та мийних засобів

Гарантовано на 100% органічний продукт. Сертифікований харчовий продукт, який відповідає органічним згідно з міжнародними стандартами та законодавством. Сировина без застосування пестицидів та отрутохімікатів, стимуляторів росту, гормонів й антибіотиків. Вільний випас тварин. Виробництво без небезпечних добавок, технологій та ГМО.

Для органічних харчових продуктів та напоїв

Для натуральних харчових продуктів та напоїв

 • Екологічне маркування

 • Маркування окремих екологічних характеристик

 • Органічні та натуральні продукти

 • Хімічна безпека

Екологічні ініціативи

 • Використання вторсировини – переробка макулатури

  З метою збереження довкілля компанія регулярно збирає та відправляє на повторну переробку картон та інше паперове пакування. Збір макулатури відбувається в усіх наших торговельних центрах – мережа співпрацює з багатьма компаніями-підрядниками. Щорічно «Епіцентр» відправляє понад 20 000 тонн макулатури. Залишки паперової тари з торговельних центрів завжди надходять у якості сировини на повторну переробку на українські паперово-картонні комбінати, де потім перетворюється на гігієнічні паперові вироби, картон і гофрокартон. Таким чином, замість розкладання на сміттєвому полігоні макулатура отримує своє «друге життя» у вигляді готової продукції. З 2020 року в торговельних центрах «Епіцентр» стартував ще один цікавий еко-проєкт – на традиційному щорічному «Шкільному ярмарку» вперше у мережі з’явився широкий асортимент паперових канцелярських товарів, виготовлених із макулатури. Зошити, щоденники, блокноти, альбоми, офісний папір із повторно переробленого паперу викликали цікавість у покупців.
  Використання вторсировини – переробка макулатури
 • Переробка використаних батарейок – Батарейки, здавайтесь!

  У 2020 році компанія «Епіцентр К» разом із партнерами: громадським об’єднанням «Батарейки, здавайтесь!» та постачальниками Duracell, VARTA, GP та Hausmark оплатила переробку близько 60 тонн батарейок. Майже 11 тонн було зібрано безпосередньо в торговельній мережі: спеціальні контейнери для проєкту «Батарейки, здавайтеся!» встановлені в усіх ТЦ. Ще 49 тонн — це відпрацьовані батарейки, які збирались із 2013 року по всій країні зусиллями волонтерів та еко-активістів. Проте донедавна вони здебільшого лежали на складах без жодної можливості потрапити на переробку. Двічі протягом 2020 року з України до Європи – на завод GreenWEEE у Румунії – вирушали на переробку великі партії відпрацьованих батарейок для їхнього подальшого рециклінгу: переробки з дотриманням відповідних міжнародних екологічних вимог. 50/50 компанія «Епіцентр К» ділить витрати на переробку відпрацьованих батарейок з їхніми виробниками (Duracell, VARTA, GP та Hausmark). До цього часу з майже 162 млн штук батарейок, які щорічно ввозяться в Україну, з урахуванням міжнародних стандартів перероблялося 0%. За попередніми оцінками, ця ініціатива дозволила зберегти від забруднення близько 4800 гектарів землі (це майже 6000 футбольних полів). Отже, «Епіцентр К» свідомо інвестує в екологію, очищення навколишнього середовища і майбутнє. Компанія зацікавлена в створенні ефективної та дієвої системи екологічної утилізації елементів живлення на роки, тому в 2021 році проєкт з екологічної переробки батарейок продовжується. Купуючи батарейки в мережі ТЦ «Епіцентр», українці підтримують збереження довкілля. Ця масштабна екологічна ініціатива є прикладом моделі відповідальності для інших рітейлерів: як і що можна робити, не чекаючи прийняття спеціального закону щодо утилізації елементів живлення. Проєкт «Батарейки, здавайтесь!» за підтримки національної мережі торговельних центрів «Епіцентр» став прикладом створення в Україні справжньої соціальної відповідальності – завдяки його реалізації та об'єднанню зусиль кількох компаній вдалось відправити на еко-переробку 4% річного імпорту батарейок. Це надзвичайно важливо, адже в таких великих обсягах відпрацьовані батарейки були вивезені з України на подальшу переробку вперше.
  Переробка використаних батарейок – Батарейки, здавайтесь!
 • Скорочення споживання пластикової тари та упаковки

  Проєкт: #ТобіТорба еко-торба

  Перехід на екологічну тару й пакування «Епіцентр К» розпочав ще з 2015 року. Відтоді в відділах «Галереї Деко» з’явились різноманітні екоторби. Цей товар для українських споживачів виявився затребуваним та цікавим.

  Тому компанія вирішила привернути увагу споживачів до проблеми охорони навколишнього середовища. В 2019 році мережа торговельних центрів «Епіцентр» запустила власний еко-проєкт — презентував у торговельних центрах багаторазові еко-сумки зі спанбонду з провокаційним хештегом – #ТобіТорба.

  Ці еко-торби повністю відповідають законодавчим нормам ЄС, зокрема, директиві 94/62/ЄС «Упаковка та її відходи», в якій чітко перелічуються властивості, що мають бути в сучасної екологічної упаковки. А ще – використання спанбонду у якості матеріалу для екологічної упаковки торік рекомендувала ритейлерам організація охорони навколишнього середовища Greenpeace.

  Спанбонд – екологічно чистий сучасний нетканий матеріал, дуже стійкий до температурних перепадів, не утворює токсичних викидів, практичний у використанні та підлягає повторній переробці. Спанбонд розкладається при утилізації за 10-12 місяців на відкритому повітрі та за три роки – у закритому від сонця середовищі. Для порівняння: строк розкладання звичайних пластикових пакетів – 150-200 років.

  Споживачі альтернативу звичайним одноразовим пакетам оцінили позитивно – в торговельні центри повертається все більше людей з екоторбами #ТобіТорба з пандами.

  Скорочення споживання пластикової тари та упаковки
 • Скорочення споживання пластикової тари та упаковки

  Проєкт: #Розриваю_стосунки_з_пакетиком

  Послідовно дотримуючись стратегії розширення екологічних проєктів, в липні 2021 року «Епіцентр» підтримав Міжнародний день відмови від поліетилену. Компанія долучилась до всеукраїнського флешмобу #Розриваю_стосунки_з_пакетиком, ініційованого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

  У соціальних мережах Facebook та Instagram створений фановий профіль пластикового пакетику – на аватарці «Епіцентр» з’явилась «життєва подія» з хештегом #Розриваю_стосунки_з_пакетиком.

  Окрім гучної заяви в соцмережах, компанія розпочала поступове виведення з реалізації надтонких пластикових пакетиків і планує повну відмову від їхнього використання в мережі навіть раніше передбачених законодавством термінів.

  Звісно цьому передувала кропітка робота – з 2020 року мережа «Епіцентр» запровадила продаж екологічної альтернативи поліетиленовим пакетам – сучасні біорозкладні пакети з кукурудзяного крохмалю українського виробництва, а також еко-пакети зі спанбонду.

  Для виготовлення екологічної тари й упаковки розглядаються й інші матеріали, відпрацьовуються технології, формат та дизайн, щоб стимулювати споживачів переходити на використання більш екологічної тари.

  Зупинятися на біорозкладних пакетах і екоторбах компанія не збирається – в мережі торговельних центрів розпочато створення еко-корнерів.

  Скорочення споживання пластикової тари та упаковки
 • Відновлювальна енергетика

  Компанія «Епіцентр» використовує енергоощадливі технології в усій своїй мережі. Сьогодні деякі з торговельних центрів вже активно використовують «зелену» енергію для генерації тепла та забезпечення побутових потреб ТЦ від сонячних батарей. Пілотні проєкти з використанням сонячних батарей реалізовані в Києві, Одесі, Миколаєві, Львові, Вінниці, Житомирі, Хмельницькому та інших містах. У перспективних планах мережі – обладнати дахи всіх своїх об’єктів сонячними панелями. Загальна площа цих сонячних панелей становитиме 2 млн квадратних метрів.
  Відновлювальна енергетика
 • Всеукраїнський еко-марафон «Збережи природу»

  Всеукраїнський еко-марафон «Збережи природу» є частиною глобальної соціальної стратегії «Епіцентр». Компанія прийняла для себе рішення – інтегрувати еко-проекти у власні маркетингові ініціативи, в систему клієнт-сервісу і свою щоденну роботу. В рамках ініціативи «Збережи природу», мережа «Епіцентр» взяла на себе частину відповідальності за озеленення і рішення еко-проблем міст. За даними екологів, у Києві при нормі насаджень 20 кв. м на людину не вистачає 918 га зелених насаджень, а в Одесі при нормі 14,4 кв. м дефіцит у 770 га насаджень. виповнилося 35 років найбільшої в історії людства техногенної катастрофи на ЧАЕС, яка забрала тисячі людських життів і отруїла природні ресурси на сотні років. Весною 2021 року на згадку про найбільшу в історії людства техногенну катастрофу на ЧАЕС, яка забрала тисячі людських життів і отруїла природні ресурси на сотні років, компанія підтримала проєкт-виставку «Чорнобиль. Подорож», яку ініціював Офіс Президента. «Епіцентр» не просто став партнером проєкту, а й наділив його особливим символізмом. Співробітники компанії висадили 400 саджанців шипшини, символу міста Прип'ять, на території Національного експоцентру ВДНГ, де проходила виставка. Окрім алеї з шипшини, завдяки підтримці «Епіцентр» нові хвойні та листяні дерева з'явилися на території ВДНГ і в сквері пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Подібні активності в рамках цього еко-марафону пройшли не тільки в Києві, а й в інших містах. До висадки «Епіцентр» привернув увагу селебріті і інфлюенсеров: бренд-шефа мережі ресторанів Gastrofamily Діму Борисова і головний виконавчого директора Олену Борисову, співачку Анну Завальську з сином і батьком, блогера і ведучу шоу «Ходять чутки» Раміну Есхакзай, редактора журналу Cosmopolitan Україна Олександру Буринського, співачку Анну Добридневу.
  Всеукраїнський еко-марафон «Збережи природу»
 • Підтримка руху Zero waste

  Своєю метою «Епіцентр К» вважає дотримання екологічних принципів зі зниження шкідливої дії речей на навколишнє середовище. Компанія підтримує громадський рух Zero Waste («нуль відходів»), метою якого є збереження всіх ресурсів шляхом сумлінного виробництва, споживання, повторного використання і відновлення всіх предметів, упаковки і матеріалів. Zero Waste – актуальний тренд в сегменті екологічних ініціатив, отже, компанія намагається інтегрувати філософію зменшення відходів від щоденної діяльності, зокрема, і в партнерські проекти. В 2021 році «Епіцентр» і агентство Postmen вирішили продовжити масштабний мистецький проект «Леся Українка: 150 імен», і організувати в його рамках першу Zero Waste виставку, й спрямувати на вторинну переробку всі промо-матеріали виставки, використавши їх для створення дизайнерських речей. Унікальна колекція апсайклінг-сумок із банерів Zero Waste виставки «Леся Українка: 150 імен» включає широкий асортимент: рюкзаки, тулбеги, шопери, кейси для ноутбуків, сумки-«бананки» та інші вироби в стилістиці урбан стайл. Особливість усіх цих сумок – в унікальних принтах, адже виготовлені вони з різних частин банерів. До проекту були залучені відомі українські дизайнери. Кошти, отримані з продажу апсайклінг-сумок, передані на підтримку літературно-меморіального музею Лесі Українки в Новограді-Волинському.
  Підтримка руху Zero waste

Ви дивилися