ПРАВИЛА ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ) ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»

Інші акції

1. ТЕРМІНИ

1.1. ТОВ «Епіцентр К» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 32490244.

1.2. ТЦ «Епіцентр К» - торговельні центри «Епіцентр К», що є невідокремленими структурними підрозділами ТОВ «Епіцентр К».

1.3. Правила обігу Подарункових Карток (Сертифікатів) ТОВ «Епіцентр К», далі по тексту «Правила», затвердженні наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К» Правила, що діють в усіх торговельних центрах «Епіцентр К», в тому числі в невідокремлених структурних підрозділах «Інтерспорт Лавіна», «Інтерспорт ЦУМ» та інших магазинах та відділах «Інтерспорт», далі – ТЦ «Епіцентр К». Будь-які зміни до цих Правил вносяться виключно наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К».

1.4. Подарункова Картка (Сертифікат), далі по тексту «Сертифікат» – документ ТОВ «Епіцентр К», з індивідуальним штрих-кодом, що надається Покупцю за його вибором у вигляді матеріального носія (пластикової картки) або в електронному вигляді (буквено-числовий код, штрих-код, QR-код тощо). Подарунковий Сертифікат не є платіжним документом або цінним папером в розумінні чинного законодавства України.

1.5. Власником / Продавцем Сертифікату є ТОВ «Епіцентр К».

1.6. Покупець - юридична або фізична особа, що придбала у ТОВ «Епіцентр К» відповідну кількість Сертифікатів для використання на власний розсуд. При цьому, Сертифікат в електронному вигляді реалізуються лише юридичним особам шляхом підписання відповідного договору.

1.7. Утримувачем Сертифікату є особа, яка пред’являє Сертифікат для придбання товарів (послуг). Утримувач має право передавати Сертифікат третім особам, при цьому зобов’язаний попередити третю особу про термін дії Сертифікату та умови цих Правил.

1.8. Товар/Товари/Послуги — товари та/або група товарів, послуги, з асортименту та за цінами, що діють в ТЦ «Епіцентр К» на момент придбання товару.

1.9. Придбання Сертифікату засвідчує укладення між власником та утримувачем попереднього договору на умовах цих Правил з зобов’язанням укласти основний договір роздрібної купівлі-продажу товарів протягом строку дії Сертифікату за ціною, дійсною на момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу, зі знижкою на суму в межах номіналу Сертифікату, із асортименту товарів, який є в наявності на дату укладення договору роздрібної купівлі-продажу. Сума внесених споживачем грошових коштів складає номінал Сертифікату та є авансовим платежем, який у випадку укладення основного договору роздрібної купівлі-продажу зараховується в рахунок оплати за придбаний товар (послуги).

1.10. Номінал Сертифікату – номінальна вартість Сертифікату, що відповідає сумі внесеного авансового платежу,з урахуванням ПДВ, вказується в гривнях.
Номінали Подарункових карток (Сертифікатів): «50 гривень», «100 гривень», «250 гривень», «500 гривень», «1000 гривень», «5000 гривень».

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОБІГ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ)

2.1. Сертифікат можливо придбати за готівку або з використанням банківської платіжної карти через касу будь-якого ТЦ «Епіцентр К» або здійснивши безготівковий платіж на банківський рахунок будь-якого ТЦ «Епіцентр К».

2.2. Під час придбання Сертифікату споживачем сплачується грошова сума, яка дорівнює фіксованому номіналу Сертифікату/сумі номіналів Сертифікатів, при цьому, у разі здійснення покупки за готівку або з використанням банківської платіжної картки через касу ТЦ «Епіцентр К» протягом одного дня одним і тим же покупцем сума не може перевищувати 50 тис. грн.

2.3. Сертифікат стає активним протягом 12 годин з моменту його придбання (у разі придбання через касу будь-якого ТЦ «Епіцентр К») та протягом 24 годин, з моменту отримання Сертифікат (у разі придбання за безготівковим розрахунком).

2.4. Придбання Сертифікату свідчить про:

- укладення між Продавцем та Покупцем/Утримувачем Сертифікату договору на умовах цих Правил;

- здійснення Покупцем авансового платежу за товар\послуги, у розмірі, що дорівнює номіналу Сертифікату.

2.5. Під час придбання Сертифікату, Покупець, окрім самого Сертифікату, отримує касовий чек на суму сплачених коштів, якщо інше не передбачено договором з Покупцем.

2.6. Строк дії Сертифікату: 12 місяців з моменту його активації.

2.7. Сертифікат може бути використано виключно під час однієї торгової операції (покупки за одним фіскальним чеком).

2.8. При здійсненні придбання товару (послуги) з використанням Сертифікату, утримувач повинен пред’явити Сертифікат касиру на касі будь-якого ТЦ «Епіцентр К».

2.9. Під час здійснення придбання товару з використанням Сертифікату, останній вилучається касиром та деактивується (стає недійсним).

2.10. Якщо сума покупки перевищує номінальну вартість Сертифікату, то утримувач зобов’язаний здійснити доплату різниці між ціною товару (послуги) та номіналом Сертифікату.

2.11. Якщо сума покупки є меншою ніж номінальна вартість Сертифікату, то різниця між ціною товару (послуги) та номіналом Сертифікату утримувачу не компенсується, не переноситься на наступні покупки, виплаті у будь-якій формі не підлягає. В розрахунковому документі зазначається: ціна товару, сума до сплати, сума використаного Сертифікату.

Після здійснення утримувачем покупки товару (послуги) із застосуванням Сертифікату на суму, яка є меншою ніж номінальна вартість Сертифікату, зобов’язання ТОВ «Епіцентр К» вважаються припиненими.

2.12. Зобов’язання ТОВ «Епіцентр К» обмежується терміном дії Сертифікату, товарним асортиментом, наявним у відповідному ТЦ «Епіцентр К», номіналом Сертифікату, графіком роботи торгівельних центрів, а також іншими умовами цих Правил.

2.13. У разі, якщо Покупець не використав Сертифікат протягом строку його дії, зобов'язання ТОВ «Епіцентр К» щодо відпуску Товару/Товарів/Послуг по Сертифікату припиняється. При цьому дія Сертифікату не поновлюється і не подовжується (не пролонгується), а кошти, сплачені за Сертифікат не повертаються Покупцю незалежно від причин пропуску Покупцем строку дії Сертифікату.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ)

3.1. Покупець має право передавати (відчужувати у будь-який законний спосіб) Сертифікат третій особі на свій розсуд та ризик.

3.2. Продавець гарантує прийняття Сертифікату при оплаті за Товар/Товари/Послуги від будь-якої особи, незалежно від особистості, статі, громадянства, на таких умовах:

3.2.1. Утримувач Сертифікату має бути повнолітньою дієздатною особою;

3.2.2. Пред’явлення Сертифікату неповнолітньою особою можливо лише за умови супроводу його одним з батьків або опікунів;

3.3. Дата пред’явлення Сертифікату для отримання товару на суму його номіналу має передувати чи відповідати (дорівнювати) кінцевій даті, терміну дії, зазначеному на друкованому бланку відповідного зразку.

3.4. Строк дії Сертифікату вказується на бланку друку Сертифікату встановленого зразку або на конверті, в який може бути вкладено Сертифікат у вигляді матеріального носія.

3.5. Продавець має право відтермінувати обмін Сертифікату на Товар/Товари/Послуги, якщо є підстави вважати Сертифікат підробленим/ими (сфальсифікованими). Про це Покупець має бути негайно повідомлений. Про пе­ревірку дійсності відповідності Сертифікату уповноваженою особою Продавця має бути складено акт, один примірник якого обов'язково надається Покупцю\Утримувачу Сертифікату.

3.6. Сертифікат повинен бути пред'явлений Покупцем/Утримувачем перед розрахунком за вибраний ним в «Епіцентр К» товар на касі на бланку встановленого цими Правилами зразку або в електронному вигляді встановленої форми або у вигляді матеріального носія встановленої форми.

3.7. Сертифікат не може бути використаний для придбання іншого подарункового сертифікату, алкоголю та товарів, на які законодавством встановлено ставку ПДВ, відмінну від 20%.

4. ПОВЕРНЕННЯ ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ (СЕРТИФІКАТУ) ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

4.1. Сертифікат не підлягає поверненню, обміну та зворотній конвертації в грошовий еквівалент.

4.2. Сертифікат не підлягає поновленню у випадку його пошкодження, крадіжки або втрати. Сплачений за нього номінал поверненню не підлягає.

4.3. На товар, придбаний з використанням Сертифікату розповсюджується законодавство України про захист прав споживачів.

4.4. Повернення товару здійснюється за умови наявності у споживача/утримувача розрахункового документу.

4.5. В разі повернення товару Покупцю/Споживачу формується сертифікат потрібного номіналу (відповідного до суми вартості товару, що повертається) або сума вартості товару зараховується на картку «Вигода», відповідно до чинних Правил програми лояльності «Вигода», що викладено на сайті vygoda.epicentrk.ua\rules.

4.6. Усунення недоліків та/або істотних недоліків товару, придбаного з використанням Сертифікату, проводиться на підставах та у порядку, що передбачені чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Детальну інформацію, щодо обігу Сертифікатів покупець може отримати в адміністрації ТЦ «Епіцентр К» або на сайті компанії: https://epicentrk.ua.

5.2. ТОВ «Епіцентр К» інформує про внесення змін та доповнень до цих Правил шляхом їх оприлюднення на сайті: https://epicentrk.ua.

5.3. Ці Правила є договором приєднання відповідно до вимог ст. 634 ЦК України. Укладення такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Придбанням Сертифікату, придбанням товару (послуг) з використанням Сертифікату, споживач/утримувач засвідчує факт ознайомлення з даними Правилами та підтверджує свою згоду з цими Правилами використання Сертифікатів.

5.4. ТОВ «Епіцентр К» звільняється від обов’язку по наданню товару (послуги) за втраченим (пошкодженим) Сертифікатами.

5.5. ТОВ «Епіцентр К» звільняється від відповідальності за наслідки втрати або передачі споживачем Сертифікату третій особі.

5.6. ТОВ «Епіцентр К» має право не приймати Сертифікат у випадку наявності сумнівів в його оригінальності та/або наявності пошкоджень.

5.7. Ризик пошкодження або втрати Сертифікату несе споживач/утримувач з моменту придбання Сертифікату.

5.8. При покупці товару в кредит або згідно авансового чеку, використання Сертифікату не допускається.

5.9. Ці Правила вводяться в дію наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К».
ПРАВИЛА ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ) «ВІВАТ» В ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»


1. ТЕРМІНИ

1.1. ТОВ «Епіцентр К» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К», юридична особа за законодавством України (місцезнаходження: Україна, м. Київ, Берковецька, 6-К), ідентифікаційний код юридичної особи 32490244.

1.2. ТЦ «Епіцентр К» - торговельні центри «Епіцентр К», що є невідокремленими структурними підрозділами ТОВ «Епіцентр К».

1.3. Правила обігу Подарункових Карток (Сертифікатів) «ВІВАТ» в ТОВ «Епіцентр К», далі по тексту «Правила», затвердженні наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К» Правила, що діють в усіх торговельних центрах «Епіцентр К», в тому числі в невідокремлених структурних підрозділах «Інтерспорт Лавіна», «Інтерспорт ЦУМ» та інших магазинах та відділах «Інтерспорт», далі – ТЦ «Епіцентр К». Будь-які зміни до цих Правил вносяться виключно наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К».

1.4. Подарункова Картка (Сертифікат) «ВІВАТ», далі по тексту «Сертифікат» – документ ТОВ «Епіцентр К», з індивідуальним штрих-кодом, що надається Покупцю за його вибором у вигляді матеріального носія (пластикової картки) або в електронному вигляді (буквено-числовий код, штрих-код, QR-код тощо). Подарунковий Сертифікат не є платіжним документом або цінним папером в розумінні чинного законодавства України.

1.5. Власником / Продавцем Сертифікату є ТОВ «Епіцентр К».

1.6. Покупець – юридична особа, що придбала у ТОВ «Епіцентр К» відповідну кількість Сертифікатів для використання на власний розсуд. При цьому, Сертифікат як в матеріальному вигляді так і в електронному вигляді реалізується юридичним особам шляхом підписання відповідного договору.

1.7. Утримувачем Сертифікату є особа, яка пред’являє Сертифікат для придбання товарів (послуг). Утримувач має право передавати Сертифікат третім особам, при цьому зобов’язаний попередити третю особу про термін дії Сертифікату та умови цих Правил.

1.8. Товар/Товари/Послуги — товари та/або група товарів, послуги, з асортименту та за цінами, що діють в ТЦ «Епіцентр К» на момент придбання товару.

1.9. Придбання Сертифікату засвідчує укладення між власником та утримувачем попереднього договору на умовах цих Правил з зобов’язанням укласти основний договір роздрібної купівлі-продажу товарів протягом строку дії Сертифікату за ціною, дійсною на момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу, зі знижкою на суму в межах номіналу Сертифікату, із асортименту товарів, який є в наявності на дату укладення договору роздрібної купівлі-продажу. Сума внесених споживачем грошових коштів складає номінал Сертифікату та є авансовим платежем, який у випадку укладення основного договору роздрібної купівлі-продажу зараховується в рахунок оплати за придбаний товар (послуги).

1.10. Номінал Сертифікату – номінальна вартість Сертифікату, що відповідає сумі внесеного авансового платежу,з урахуванням ПДВ, вказується в гривнях.
Номінали Подарункових карток (Сертифікатів): «50 гривень», «100 гривень», «250 гривень», «500 гривень», «1000 гривень», «5000 гривень».


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОБІГ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ)

2.1. Сертифікат можливо придбати шляхом підписання відповідного договору та здійснивши безготівковий платіж на банківський рахунок будь-якого ТЦ «Епіцентр К».

2.2. Під час придбання Сертифікату сплачується грошова сума, яка дорівнює фіксованому номіналу Сертифікату/сумі номіналів Сертифікатів.

2.3. Сертифікат стає активним протягом 24 годин, з моменту отримання Сертифікату.

2.4. Придбання Сертифікату свідчить про:

- укладення між Продавцем та Покупцем/Утримувачем Сертифікату договору на умовах цих Правил;

- здійснення Покупцем авансового платежу за товар\послуги, у розмірі, що дорівнює номіналу Сертифікату.

2.5. Під час придбання Сертифікату, Покупець, окрім самого Сертифікату, отримує видаткову накладну на суму сплачених коштів, якщо інше не передбачено договором з Покупцем.

2.6. Строк дії Сертифікату: 12 місяців з моменту його активації.

2.7. Сертифікат може бути використано виключно під час однієї торгової операції (покупки за одним фіскальним чеком).

2.8. При здійсненні придбання товару (послуги) з використанням Сертифікату, утримувач повинен пред’явити Сертифікат касиру на касі будь-якого ТЦ «Епіцентр К».

2.9. Під час здійснення придбання товару з використанням Сертифікату, останній вилучається касиром та деактивується (стає недійсним).

2.10. Якщо сума покупки перевищує номінальну вартість Сертифікату, то утримувач зобов’язаний здійснити доплату різниці між ціною товару (послуги) та номіналом Сертифікату.

2.11. Якщо сума покупки є меншою ніж номінальна вартість Сертифікату, то різниця між ціною товару (послуги) та номіналом Сертифікату утримувачу не компенсується, не переноситься на наступні покупки, виплаті у будь-якій формі не підлягає. В розрахунковому документі зазначається: ціна товару, сума до сплати, сума використаного Сертифікату.

Після здійснення утримувачем покупки товару (послуги) із застосуванням Сертифікату на суму, яка є меншою ніж номінальна вартість Сертифікату, зобов’язання ТОВ «Епіцентр К» вважаються припиненими.

2.12. Зобов’язання ТОВ «Епіцентр К» обмежується терміном дії Сертифікату, товарним асортиментом, наявним у відповідному ТЦ «Епіцентр К», номіналом Сертифікату, графіком роботи торгівельних центрів, а також іншими умовами цих Правил.

2.13. У разі, якщо Покупець не використав Сертифікат протягом строку його дії, зобов'язання ТОВ «Епіцентр К» щодо відпуску Товару/Товарів/Послуг по Сертифікату припиняється. При цьому дія Сертифікату не поновлюється і не подовжується (не пролонгується), а кошти, сплачені за Сертифікат не повертаються Покупцю незалежно від причин пропуску Покупцем строку дії Сертифікату.


3. ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ)

3.1. Покупець має право передавати (відчужувати у будь-який законний спосіб) Сертифікат третій особі на свій розсуд та ризик.

3.2. Продавець гарантує прийняття Сертифікату при оплаті за Товар/Товари/Послуги від будь-якої особи, незалежно від особистості, статі, громадянства, на таких умовах:

3.2.1. Утримувач Сертифікату має бути повнолітньою дієздатною особою;

3.2.2. Пред’явлення Сертифікату неповнолітньою особою можливо лише за умови супроводу його одним з батьків або опікунів;

3.3. Дата пред’явлення Сертифікату для отримання товару на суму його номіналу має передувати чи відповідати (дорівнювати) кінцевій даті, терміну дії, зазначеному на друкованому бланку відповідного зразку.

3.4. Строк дії Сертифікату вказується на бланку друку Сертифікату встановленого зразку, в який може бути вкладено Сертифікат у вигляді матеріального носія.

3.5. Продавець має право відтермінувати обмін Сертифікату на Товар/Товари/Послуги, якщо є підстави вважати Сертифікат підробленим/ими (сфальсифікованими). Про це Покупець має бути негайно повідомлений. Про пе­ревірку дійсності відповідності Сертифікату уповноваженою особою Продавця має бути складено акт, один примірник якого обов'язково надається Покупцю\Утримувачу Сертифікату.

3.6. Сертифікат повинен бути пред'явлений Покупцем/Утримувачем перед розрахунком за вибраний ним в «Епіцентр К» товар на касі на бланку встановленого цими Правилами зразку.

3.7. Сертифікат «ВІВАТ» не може бути використаний для придбання:

  • іншого подарункового Сертифікату та/або Сертифікату «ВІВАТ»;
  • алкогольних напоїв;
  • товарів, на які законодавством встановлено ставку ПДВ, відмінну від 20%;
  • акційних товарів у період проведення сезонних чи інших заходів ТОВ «Епіцентр К» чи його Постачальників;
  • товарів за зниженою або спеціальною ціною (товару за ціною меншою, ніж ціна на полиці у ТЦ «Епіцентр К»);
  • товарів з низькою націнкою


4. ПОВЕРНЕННЯ ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ (СЕРТИФІКАТУ) ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

4.1. Сертифікат не підлягає поверненню, обміну та зворотній конвертації в грошовий еквівалент.

4.2. Сертифікат не підлягає поновленню у випадку його пошкодження, крадіжки або втрати. Сплачений за нього номінал поверненню не підлягає.

4.3. На товар, придбаний з використанням Сертифікату розповсюджується законодавство України.

4.4. В разі повернення товару Покупцю/Споживачу формується сертифікат потрібного номіналу (відповідного до суми вартості товару, що повертається).

4.5. Усунення недоліків та/або істотних недоліків товару, придбаного з використанням Сертифікату, проводиться на підставах та у порядку, що передбачені чинним законодавством України.


5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Детальну інформацію, щодо обігу Сертифікатів покупець може отримати в адміністрації ТЦ «Епіцентр К» або на сайті компанії: https://epicentrk.ua.

5.2. ТОВ «Епіцентр К» інформує про внесення змін та доповнень до цих Правил шляхом їх оприлюднення на сайті: https://epicentrk.ua.

5.3. Ці Правила є договором приєднання відповідно до вимог ст. 634 ЦК України. Укладення такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Придбанням Сертифікату, придбанням товару (послуг) з використанням Сертифікату, споживач/утримувач засвідчує факт ознайомлення з даними Правилами та підтверджує свою згоду з цими Правилами використання Сертифікатів.

5.4. ТОВ «Епіцентр К» звільняється від обов’язку по наданню товару (послуги) за втраченим (пошкодженим) Сертифікатами.

5.5. ТОВ «Епіцентр К» звільняється від відповідальності за наслідки втрати або передачі споживачем Сертифікату третій особі.

5.6. ТОВ «Епіцентр К» має право не приймати Сертифікат у випадку наявності сумнівів в його оригінальності та/або наявності пошкоджень.

5.7. Ризик пошкодження або втрати Сертифікату несе споживач/утримувач з моменту придбання Сертифікату.

5.8. При покупці товару в кредит або згідно авансового чеку, використання Сертифікату не допускається.


5.9. Ці Правила вводяться в дію наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К».

ПРАВИЛА ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРТИФІКАТІВ «БЛАГО» ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»


1. ТЕРМІНИ

1.1. ТОВ «Епіцентр К» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К», юридична особа за законодавством України (місцезнаходження: Україна, м. Київ, Берковецька, 6-К), ідентифікаційний код юридичної особи 32490244.

1.2. ТЦ «Епіцентр К» та інтернет-магазин https://epicentrk.ua/ - торговельні центри , що є невідокремленими структурними підрозділами ТОВ «Епіцентр К» та інтернет-магазин ТОВ «Епіцентр К».

1.3. Правила обігу електронних сертифікатів «БЛАГО» в ТОВ «Епіцентр К», далі по тексту «Правила», затвердженні наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К» Правила, що діють в усіх торговельних центрах «Епіцентр К», в тому числі в невідокремлених структурних підрозділах «Інтерспорт», «Галерей Деко», магазинах дитячих товарів «Епік» далі – ТЦ «Епіцентр К», та в інтернет-магазині https://epicentrk.ua/, далі - сайт https://epicentrk.ua/. Будь-які зміни до цих Правил вносяться виключно наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К».

1.4. Електронний сертифікат «БЛАГО», далі по тексту «Сертифікат» – документ ТОВ «Епіцентр К», що надається Покупцю в електронному вигляді (буквено-числовий код, штрих-код, QR-код тощо). Електронний сертифікат не є платіжним документом або цінним папером в розумінні чинного законодавства України.

1.5. Власником / Продавцем Сертифікату «БЛАГО» є ТОВ «Епіцентр К».

1.6. Покупець – юридична особа, що придбала у ТОВ «Епіцентр К» відповідну кількість Сертифікатів для використання на власний розсуд. При цьому, Сертифікат реалізується покупцям виключно шляхом підписання відповідного договору.

1.7. Утримувачем Сертифікату «БЛАГО» є особа, яка пред’являє Сертифікат для придбання товарів (послуг). Утримувач не має права передавати Сертифікат третім особам.

1.8. Товар/Товари/Послуги — товари та/або група товарів, послуги, з асортименту та за цінами, що діють в ТЦ «Епіцентр К» та в інтернет-магазині https://epicentrk.ua/ на момент придбання товару, які можуть бути придбані з використанням електронних сертифікатів «БЛАГО» та перелік яких визначається (змінюється) Продавцем у односторонньому порядку.

1.9. Придбання Сертифікату «БЛАГО» засвідчує укладення між власником та утримувачем попереднього договору на умовах цих Правил з зобов’язанням укласти основний договір роздрібної купівлі-продажу товарів (послуг), перелік яких визначено Продавцем, протягом строку дії Сертифікату за ціною, дійсною на момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу, зі знижкою на суму в межах номіналу Сертифікату, із асортименту товарів, перелік яких визначено Продавцем та який є в наявності на дату укладення договору роздрібної купівлі-продажу. Сума внесених споживачем грошових коштів складає номінал Сертифікату та є авансовим платежем, який у випадку укладення основного договору роздрібної купівлі-продажу зараховується в рахунок оплати за придбаний товар (послуги).

1.10. Номінал Сертифікату «БЛАГО» – номінальна вартість Сертифікату, що відповідає сумі внесенного авансового платежу, з урахуванням ПДВ, вказується в гривнях.

Номінали електронних сертифікатів «БЛАГО» визначаються за згодою сторін під час укладення відповідного договору про їх придбання.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОБІГ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРТИФІКАТІВ «БЛАГО»

2.1. Сертифікат «БЛАГО» можливо придбати виключно у ТЦ «Епіцентр К» за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6-В, шляхом підписання відповідного договору та здійснивши безготівковий платіж на банківський рахунок вказаний в договорі.

2.2. Під час придбання Сертифікату «БЛАГО» сплачується грошова сума, яка дорівнює фіксованому номіналу Сертифікату/сумі номіналів Сертифікатів.

2.3. Сертифікат «БЛАГО» стає активним протягом 24 годин, з моменту отримання Сертифікату.

2.4. Придбання Сертифікату «БЛАГО» свідчить про:

- укладення між Продавцем та Покупцем/Утримувачем Сертифікату договору на умовах цих Правил;

- здійснення Покупцем авансового платежу за товар\послуги, визначені п. 1.8. цих Правил, у розмірі, що дорівнює номіналу Сертифікату.

2.5. Термін дії Сертифікату визначається відповідно до умов договору між Продавцем та Покупцем.

2.6. Сертифікат «БЛАГО» може бути використано багаторазово шляхом здійснення декількох покупок в межах певного номіналу сертифікату.

2.7. При здійсненні придбання товару (послуги), визначених п. 1.8. цих Правил, з використанням Сертифікату «БЛАГО», утримувач повинен пред’явити Сертифікат касиру на касі будь-якого ТЦ «Епіцентр К» або додати номер Сертифікату у кошику інтернет-магазину.

2.8. Під час здійснення придбання товару з використанням Сертифікату «БЛАГО», відбувається верифікація по номеру телефону (кожна транзакція) в ТЦ та/або на сайті.

2.9. Якщо сума покупки перевищує номінальну вартість Сертифікату, то утримувач зобов’язаний здійснити доплату різниці між ціною товару (послуги) та номіналом Сертифікату.

2.10. Якщо сума покупки є меншою ніж номінальна вартість Сертифікату «БЛАГО», то залишкова сума може бути перенесена на наступні покупки в межах строку дії Сертифікату. В розрахунковому документі зазначається: ціна товару, сума до сплати, сума використаної суми Сертифікату «БЛАГО».

Після здійснення утримувачем покупки товару (послуги) із застосуванням Сертифікату «БЛАГО» на всю номінальну вартість цього Сертифікату, зобов’язання ТОВ «Епіцентр К» вважаються припиненими.

2.11. Зобов’язання ТОВ «Епіцентр К» обмежується терміном дії Сертифікату «БЛАГО», переліком товарів (послуг), які можуть бути придбані з використанням електронних сертифікатів «БЛАГО», визначеного Продавцем, номіналом Сертифікату, графіком роботи торгівельних центрів, а також іншими умовами цих Правил.

2.12. У разі, якщо Покупець не використав Сертифікат «БЛАГО» протягом строку його дії, зобов'язання ТОВ «Епіцентр К» щодо відпуску Товару/Товарів/Послуг по Сертифікату припиняється. При цьому дія Сертифікату не поновлюється і не подовжується (не пролонгується), а кошти, сплачені за Сертифікат не повертаються Покупцю незалежно від причин пропуску Покупцем строку дії Сертифікату.

3. ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРТИФІКАТІВ «БЛАГО»

3.1. Покупець не має право передавати (відчужувати у будь-який законний спосіб) Сертифікат «БЛАГО» третій особі на свій розсуд та ризик.

3.2. Продавець гарантує прийняття Сертифікату «БЛАГО» при оплаті за Товар/Товари/Послуги, перелік яких визначено п. 1.8. цих Правил, від утримувача, на чий телефон зареєстрований сертифікат, незалежно від особистості, статі, громадянства, на таких умовах:

3.2.1. Утримувач Сертифікату «БЛАГО» має бути повнолітньою дієздатною особою;

3.3. Дата пред’явлення Сертифікату «БЛАГО» для отримання товару на суму його номіналу має передувати чи відповідати (дорівнювати) кінцевій даті, терміну дії.

3.4. Строк дії Сертифікату «БЛАГО» вказується в електронному Сертифікаті.

3.5. Сертифікат «БЛАГО» повинен бути пред'явлений Покупцем/Утримувачем перед розрахунком за вибраний ним в «Епіцентр К» товар на касі на бланку встановленого цими Правилами зразку або доданий у особистому кабінеті на сайті https://epicentrk.ua/

3.6. Сертифікат «БЛАГО» не може бути використаний для придбання:

● іншого подарункового Сертифікату;

● алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

● товарів, на які законодавством встановлено ставку ПДВ, відмінну від 20%;

● товарів, що не входять до переліку товарів (послуг), які можуть бути придбані з використанням електронних сертифікатів «БЛАГО», визначеного Продавцем.


4. ПОВЕРНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЕРТИФІКАТУ«БЛАГО»ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

4.1. Сертифікат «БЛАГО» не підлягає поверненню, обміну та зворотній конвертації в грошовий еквівалент.

4.2. Сертифікат «БЛАГО» не підлягає поновленню у випадку його пошкодження, крадіжки або втрати. Сплачений за нього номінал поверненню не підлягає.

4.3. На товар, придбаний з використанням Сертифікату «БЛАГО» розповсюджується законодавство України.

4.4. Повернення товару здійснюється за умови наявності у споживача/утримувача розрахункового документу.

4.5. В разі повернення товару Покупцю/Споживачу кошти повертаються на баланс Сертифікату «БЛАГО» (відповідно до суми вартості товару, що повертається) або в інший спосіб, визначений Продавцем в односторонньому порядку

4.6. Усунення недоліків та/або істотних недоліків товару, придбаного з використанням Сертифікату «БЛАГО», проводиться на підставах та у порядку, що передбачені чинним законодавством України.


5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Детальну інформацію щодо обігу Сертифікатів «БЛАГО» покупець може отримати в адміністрації ТЦ «Епіцентр К» або на сайті https://epicentrk.ua/.

5.2. Детальна інформація щодо переліку товарів (послуг), які можуть бути придбані з використанням електронного сертифікату «БЛАГО», визначеного Продавцем, знаходиться на сайті https://epicentrk.ua/

5.3. Ці Правила є договором приєднання відповідно до вимог ст. 634 ЦК України. Укладення такого договору можливо виключно шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору. Придбанням Сертифікату «БЛАГО» », придбанням товару (послуг) з використанням Сертифікату «БЛАГО», споживач/утримувач засвідчує факт ознайомлення з даними Правилами та підтверджує свою згоду з цими Правилами використання Сертифікатів.

5.4. ТОВ «Епіцентр К» звільняється від обов’язку по наданню товару (послуги) за втраченим/и (пошкодженим/и) Сертифікатом/ами «БЛАГО».

5.5. ТОВ «Епіцентр К» звільняється від відповідальності за наслідки втрати або передачі споживачем Сертифікату «БЛАГО» третій особі.

5.6. ТОВ «Епіцентр К» має право не приймати Сертифікат «БЛАГО» у випадку наявності сумнівів в його оригінальності та/або без верифікації по номеру телефону.

5.7. Ризик втрати Сертифікату «БЛАГО» несе споживач/утримувач з моменту придбання цього Сертифікату.

5.8. При покупці товару в кредит або згідно з авансовим чеком, використання Сертифікату «БЛАГО» не допускається.

5.9. Ці Правила вводяться в дію наказом генерального директора ТОВ «Епіцентр К».


Дізнавайтесь про нові акції першими!
Приєднуйтесь до нас у соцмережах!