Шукаєте подарунки рідним або колегам?

Тим, хто цінує кожну хвилину свого часу, ми пропонуємо рішення цієї проблеми за допомогою подарункових карток Епіцентру.

Подарункові картки від Епіцентру ­– це більше, ніж дарунок!

ЧОМУ?

ШВИДКО: можна придбати та використати у будь-якому Епіцентрі по всій Україні

ЗРУЧНО: близькі, друзі або колеги зможуть обрати дарунок самі и оберуть дійсно те що їім потрібно

УНІВЕРСАЛЬНО: підходить як для жінок, так і для чоловіків

 

УВАГА:

Подарункова картка дає право на придбання товарів на суму, що на ній вказано.
При виборі товарів на суму менше ніж сума вказана на картці, залишок коштів на картці не повертається.
Покупка на суму більшу, ніж вказана на картці, передбачає додаткову оплату різниці.
На товари, придбані з використанням подарункової картки, знижки не розповсюджуються.

 

ПРАВИЛА ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК (СЕРТИФІКАТІВ) ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
(нова редакція 2017 року)

Терміни

ТОВ «Епіцентр К» – національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» (далі – «Епіцентр К»).
Подарункова Картка (далі Сертифікат) – картка певного номіналу разом з вкладкою (конвертом) з витягом із «Правил обігу подарункових карток ТОВ «Епіцентр К» та датою дії придбаної Картки. Держатель Картки має право одержати товар з асортименту ТОВ «Епіцентр К» на суму номіналу картки, але не може обміняти її на Подарункові картки менших номіналів. Подарункова картка надає право на знижку при покупці будь-якого товару, який є в наявності в ТОВ «Епіцентр К» на момент пред’явлення подарункової картки, на суму, зазначену в номіналі.

Номінал Сертифікату — номінальна вартість Сертифікату, що визначено Положенням та зазначено на примірнику Сертифікату.

Товар/Товари/Послуги — товари та/або група товарів, послуги, представлені до продажу в мережі будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К».

Покупець – будь-яка особа, яка придбала Сертифікат/Сертифікати у магазинах Продавця в установлений період їх обігу, або яка отримала  Сертифікат/Сертифікати від третьої особи.

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К».

Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Загальні положення

Сертифікати можуть придбаватися в магазинах торговельної мережі Продавця за їх номінальною вар­тістю за умови наявності у відповідному торговельному закладі.

У разі, якщо Покупець не використав Сертифікат протягом строку його дії, зобов'язання Продавця щодо відпуску Товару/Товарів/Послуг у рахунок номіналу Сертифікату припиняється. При цьому дія Сертифікату не поновлюється і не подовжується (не пролонгується), а кошти, сплачені за Сертифікат не повертаються Покупцю незалежно від причин пропуску Покупцем строку дії  Сертифіката.

1. Придбання Сертифікату свідчить про:

1.1. укладання між Продавцем та Покупцем Сертифікату договору на умовах цих Правил,

1.2. здійснення Покупцем авансового платежу за товар/послуги, у тому числі товари відділу «ДЕКО», які реалізуються окремо і позначаються на цінниках як товар «ДЕКО»,  у розмірі, що дорівнює номіналу Сертифікату.

1.3. можливість  Покупця або третьої особи, держателя Сертифікату, протягом дії Сертифікату використати Сертифікат у в якості оплати на суму в межах номіналу Сертифікату з наявного асортименту і за цінами, встановленими  в ТОВ «Епіцентр К» у день придбання товару. Сертифікат має бути використаний виключно під час однієї торгової операції (покупки Товару/Товарів/Послуг за одним фіскальним чеком).

2. Внесення авансового платежу (придбання Сертифікату) можливе у вигляді готівкого та безготівкового розрахунку.

2.1. При придбанні Сертифікату за готівковим розрахунком, Покупець вносить вартість Сертифікату в касу, де одержує, окрім Сертифікату, розрахунковий документ. При цьому сума покупки протягом одного дня з одним і тим же покупцем не може перевищувати  50 тис.грн.

2.2. При придбанні Сертифікату за безготівковим розрахунком Покупець  на підставі рахунку-фактури, оформленого у відділі безготівкових розрахунків, перераховує  грошові кошти Продавцю. Передання Сертифікату  Покупцю, або уповноваженій особі Покупця, Продавцем здійснюється при отриманні оплати,  наявності  довіреності та/або документа, що засвідчує особу, представника Покупця.

3. Сертифікат видається при внесенні Покупцем авансового платежу відповідно до номіналу Сертифікату, що надає право використати його в якості оплати товару, який має бути придбаний.

4. Покупець має право передавати (відчужувати у будь-який законний спосіб) Сертифікат третій особі на свій розсуд та ризик. Тоді до такої третьої особи переходять усі права та обов'язки володіння Сертифікатом, що випливають із цього Положення. З моменту набуття у володін­ня Сертифікату, третя особа набуває статусу Покупця. Передаючи Сертифікат третій особі, Покупець зобов'язаний попередити таку третю особу про строк дії Сертифікату та ознайомити з умовами цього Положення.

5. Продавець гарантує прийняття Сертифікату при оплаті за Товар/Товари/Послуги від будь-якої особи, незалежно від особистості, статі, громадянства, на таких умовах:

5.1. Держатель Сертифікату має бути повнолітньою дієздатною особою;

5.2. Пред’явлення Сертифікату неповнолітньою особою можливо лише за умови супроводу його одним з батьків або опікунів;

5.3. Дата пред’явлення Сертифікату для отримання товару на суму її номіналу передує чи відповідає (дорівнює) кінцевій даті, терміну дії, зазначеному на вкладці (конверті), який реалізується разом з Сертифікатом і є його невід’ємною частиною.

Види Сертифікатів та особливості їх обігу

1. Сертифікат реалізовується в будівельно-господарських гіпермаркетах «Епіцентр К» на касі у касирів.

2. Активація Сертифікату здійснюється в момент його придбання.

3. У момент придбання Сертифікату, касир надає покупцю конверт на якому прописано строк дії Сертифікату та витяг з правил обігу .

4. Сертифікат дійсний рік з моменту його активації. Строк дії вказується на конверті, з яким продається Сертифікат.

5. Сертифікати, пред'явлені після настання кінцевої дати, не приймаються і грошові кошти за них не повертаються.

6. Придбання  Сертифікатів здійснюється точно за їх номінальну вартість, якщо ці номінали є в наявності в ТОВ «Епіцентр К», в якому здійснюється придбання Сертифікату. Продавець не має права надавати будь-які знижки на Сертифікат при його продажу.

7. У  ТОВ «Епіцентр К» діють такі види Сертифікатів:
номіналом 100 грн.;
номіналом 250 грн. ;
номіналом 500 грн.;
 номіналом 1000 грн.;
«VIP Картка» (номінал погоджений за попередньою домовленістю, але на суму не більшу номіналу 50 000 грн).
 При цьому, «VIP Картка» іншого номіналу може бути виготовлена та придбана тільки за попередньою домовленістю між Покупцем та Продавцем.

8. Будь-який будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К» зобов'язаний надати товар на суму та в межах номіналу пред’явленого йому Сертифікату, за умов відповідності його (Сертифікату) таким вимогам: Сертифікат за формою і змістом відповідає зразку (Додаток №1); Сертифікат має такі ступені захисту, що свідчить про його справжність:

8.1. Ультрафіолетова фарба, яку можна побачити тільки під ультрафіолетовою лампою. Ультрафіолетова фарба наноситься з лицьової сторони Сертифікату;

8.2. Мікрошрифт – наноситься зверху і знизу логотипа «Епіцентр К» на лицьовій стороні Сертифікату, виглядає як тонка лінія, що складається зі слів ТОВ «Епіцентр К», що багато разів повторюються;

8.3. Штрих-код, нанесений на зворотній стороні Сертифікату – EAN 13;

8.4. Пред’явлений Сертифікат має бути активований в момент його придбання, серія та номер Сертифікату, включені в наявний у мережі ТОВ «Епіцентр К» реєстр;

8.5. Поточна дата, до якої Сертифікат пред'явлений як оплата передує чи відповідає (дорівнює) даті терміну дії, зазначеному на вкладиші (конверті), який реалізується разом з Сертифікатом;

8.6. При розрахунку за товар Сертифікатом, він пред'являється разом з вкладкою (конвертом).

Окрім перерахованих у цьому пункті вимог, Сертифікат не містить жодних сторонніх штампів, позначок і записів.

Продавець має право відтермінувати обмін Сертифікату на Товар/Товари/Послуги, якщо є підстави вважати Сертифікат/Сертифікати підробленим/ими (сфальсифікованими). Про це Покупець має бути негайно повідомлений. Про пе­ревірку дійсності відповідного Сертифікату/Сертифікатів  уповноваженою особою Продавця має бути складено акт, один примірник якого обов'язково надається Покупцю.

9. Сертифікат повинен бути пред'явлений Покупцем перед розрахунком за вибраний ним в «Епіцентр К» товар на касі, а також дійсний тільки разом з конвертом на якому вказаний термін дії наданого Сертифікату.

10.  У разі обрання Покупцем товару на суму меншу номіналу Сертифікату  або  на суму, що дорівнює номіналу Сертифікату, в розрахунковому документі зазначається:
Ø ціна товару;
Ø сума до сплати
Ø сума використаного Сертифікату

11. При обранні товарів на суму, яка менша за номінал Сертифікату, залишок грошових коштів, як позитивна різниця між номінальною вартістю сертифіката та сумою рахунку за обраний товар на оплату Покупцю не повертається, не відшкодовується і не компенсується ні грошовими коштами, ні будь-яким іншим способом.

12. Якщо сума обраних товарів більша за номінал Сертифікату, то передбачається додаткова сплата різниці (між сумою обраного товару  і сумою вказаною на Сертифікату (номіналом Сертифікату) грошових коштів, що вносяться Покупцем готівкою в касу. Допускається сумування номіналів декількох Сертифікатів при розрахунку. В розрахунковому документі зазначається:
Ø ціна товару;
Ø сума до сплати
Ø сума використаного Сертифікату.

13. Після оформлення покупки, Сертифікат підлягає вилученню.

14. Сертифікат не підлягає поверненню, обміну або грошовій компенсації, за винятком випадків, встановлених цими правилами.

Сертифікат не підлягає поновленню у випадку його пошкодження, крадіжки або втрати. Сплачена за нього номінальна вартість також поверненню не підлягає.

Обмін та повернення товару, придбаного за допомогою Сертифікату

1.  Гарантійне обслуговування, обмін і повернення неякісного Товару/Товарів, придбаних із використан­ням Сертифікату/ Сертифікатів, здійснюється в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством з урахуванням цих Правил

2. При повернення товару Покупцю повертається Сертифікат діючого номіналу після ручної активації за окремим запитом або, якщо Покупець є  учасником програми «Вигода» -  формується сертифікат Вигода відповідно до «Програми «Лояльності «Вигода»  відповідного номіналу.

Інші умови

3. На товари, придбані за допомогою Сертифікату, будь-які інші знижки не розповсюджуються.

4. Докладнішу інформацію покупець може отримати в адміністрації гіпермаркетів ТОВ «Епіцентр К» або на сайті компанії: http://www.epicentrk.com.ua

5. У разі виникнення розбіжностей між користувачем Сертифікату та адміністрацією ТОВ «Епіцентр К», користувач може направити будь-яким з можливих способів повідомлення про свою незгоду за адресою: ТОВ «Епіцентр К», вул. Братиславська,11, м. Київ, поштовий індекс: 02139.

6. Продавець залишає за собою право змінювати умови продажу Сертифікатів та вносити зміни в Правила обігу в односторонньому порядку.

7. Ці правила вводяться в дію наказом у підприємстві, а також наказом у кожному невідокремленому структурному підрозділі.

8. Сертифікат «ДЕКО» діє окремо від Сертифікатів ТОВ «Епіцентр К», при цьому дія Сертифікату ТОВ «Епіцентр К» розповсюджуються на придбання товарів відділу «ДЕКО».

Відповідальність Сторін

9. З моменту придбання Сертифікату Покупець несе ризики випадкової втрати або псування Сертифікату.

10. Продавець не несе відповідальності за наслідки:

10.1. втрати, пошкодження чи знищення Покупцем або третіми особами Сертифікату, придбаного Покупцем;

10.2. передання Покупцем  Сертифікату третій особі.

11. Утрачений (пошкоджений) Сертифікат  відновленню та/або використанню не підлягає.

 
Акції
Електронні газети листопада
Пропозиції від постачальників