Конфіденційність і захист персональних даних

1. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації, Учасник надає ТОВ "Епіцентр К" свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
2. ТОВ "Епіцентр К" зобов'язується не розголошувати отриману від Учасника інформацію. Не вважається порушенням надання  ТОВ "Епіцентр К" інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з ТОВ "Епіцентр К", в тому числі і для виконання зобов'язань перед Учасником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
3. Учасник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. ТОВ "Епіцентр К" не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Учасника або невідповідністю її дійсності.