ПРАВИЛА ОБІГУ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
(ДІЮТЬ із 10.02.2015)

(далі – Правила) стосуються  осіб, які вирішили скористатися послугою «Подарунок» національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К», в якості покупця/споживача, а також особам, які придбали або отримали подарункову  картку  як подарунок.

Терміни

ТОВ «Епіцентр К» – національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» (далі – «Епіцентр К»).
Знижка – тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам/ покупцям).
Подарункова картка (далі – Картка) – картка певного номіналу разом з вкладкою (конвертом) з витягом із «Правил обігу подарункових карток ТОВ «Епіцентр К» та датою дії придбаної Картки. Держатель Картки має право одержати товар з асортименту ТОВ «Епіцентр К» на суму номіналу картки, але не може обміняти її на Подарункові картки менших номіналів. Подарункова картка надає право на знижку при покупці будь-якого товару, який є в наявності в ТОВ «Епіцентр К» на момент пред’явлення подарункової картки, на суму, зазначену в номіналі.
Покупець – будь-яка особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію відповідно до цих Правил.
Продавець – підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які реалізують товари за договором купівлі-продажу.
Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.
Споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Загальні положення

1. Придбання Картки свідчить про:
1.1. Прийняття та дотримання умов цих Правил споживачем/ покупцем як під час придбання Картки, так і під час отримання товару за нею; 
1.2. Укладення між Продавцем та споживачем/ покупцем Картки договору на умовах цих Правил, відповідно до якого, споживач/ покупець або третя особа, держатель Картки, має право протягом дії Картки придбати товар, в тому числі товари відділу «ДЕКО», які реалізуються окремо і позначаються на цінниках як товар «ДЕКО» зі знижкою на суму в межах номіналу Картки з наявного асортименту і за цінами, встановленими  в ТОВ «Епіцентр К» у день придбання товару;
1.3. Внесення споживачем/ покупцем Картки завдатку в розмірі суми номіналу Картки, вказаного на Картці. Вся сума внесеного завдатку (весь номінал картки) використовується при покупці товару одноразово й повністю, а Картка безповоротно передається продавцеві товару.

2. Картку можна придбати як за готівку, так і безготівковим шляхом.
2.1 При придбанні Картки за готівку, споживач/ покупець вносить вартість Картки в касу, де одержує, окрім Картки, розрахунковий документ (касовий чек) на суму прийнятих грошей.
2.2 При придбанні Картки безготівковим шляхом споживач/ покупець  оформляє у відділі безготівкових розрахунків рахунок-фактуру і перераховує зазначену в ньому  суму грошей за реквізитами, вказаними в цьому рахунку-фактурі. Для отримання Картки (-ок) споживач/ покупець підходить у відділ безготівкових розрахунків з оформленою довіреністю та документом, що засвідчує особу. На підставі цих документів і за наявності оплати, відділ безготівкових розрахунків виписує видаткову та податкову накладні. Покупець з оформленими документами підходить до адміністратора та забирає зазначену в документах кількість Карток.

3. Картка видається при внесенні споживачем/ покупцем попередньої оплати  відповідно до номіналу Картки, що надає право на знижку за товар, який має бути придбаний.

4. Придбавши Картку, споживач/ покупець має право передати її будь-якій третій особі-споживачу, яка разом із карткою отримує право одержати знижку при придбанні товару, в межах номіналу картки, у будь-якому з гіпермаркетів «Епіцентр К».

5. Продавець гарантує прийняття Картки в якості знижки при оплаті за товар від будь-якої особи, незалежно від особистості, статі, громадянства, на таких умовах:

5.1. Держатель Картки має бути повнолітньою дієздатною особою;
5.2. Пред’явлення Картки неповнолітньою особою можливо лише за умови супроводу його одним з батьків або опікунів;
5.3. Дата пред’явлення Картки для отримання знижки передує чи відповідає (дорівнює) кінцевій даті, терміну дії, зазначеному на вкладці (конверті), який реалізується разом з Карткою і є його невід’ємною частиною.

Види Карток та особливості їх обігу

6. Картка реалізовується в будівельно-господарських гіпермаркетах «Епіцентр К» на касі у касирів.

7. Активація Картки здійснюється в момент її придбання.

8. У момент придбання Картки, касир надає покупцю конверт на якому прописано строк дії Картки та витяг з правил обігу .

9. Картка дійсна до 31 січня  року, наступного за роком, у якому вона була придбана. Строк дії вказується на конверті, з яким продається Картка.

10. Картки, пред'явлені після настання кінцевої дати, не приймаються і грошові кошти за них не повертаються.

11. Продаж Карток здійснюється точно за їх номінальну вартість, якщо ці номінали є в наявності в ТОВ «Епіцентр К», в якому здійснюється придбання Картки. Продавець не має права надавати будь-які знижки на Картку при її продажу.

12. У  ТОВ «Епіцентр К» діють такі види Карток:

  • номіналом 100 грн.;
  • номіналом 250 грн. ;
  • номіналом 500 грн.;
  • номіналом 1000 грн.

При цьому, «VIP Картка» може бути виготовлена та придбана тільки за попередньою домовленістю між споживачем/покупцем та продавцем.

13.  Будь-який будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К» зобов'язаний надати знижку в межах номіналу пред’явленої йому Картки, за умов відповідності її (Картки) таким вимогам: Картка за формою і змістом відповідає зразку (Додаток №1); Картка має такі ступені захисту, що свідчить про її справжність:

13.1. Ультрафіолетова фарба, яку можна побачити тільки під ультрафіолетовою лампою. Ультрафіолетова фарба наноситься з лицьової сторони Картки;
13.2. Мікрошрифт – наноситься зверху і знизу логотипа «Епіцентр К» на лицьовій стороні Картки, виглядає як тонка лінія, що складається зі слів ТОВ «Епіцентр К», що багато разів повторюються;
13.3. Штрих-код, нанесений на зворотній стороні картки – EAN 13;
13.4. Пред’явлена Картка має бути активована в момент її придбання, серія та номер картки, включені в наявний у мережі ТОВ «Епіцентр К» реєстр;
13.5.  Поточна дата, до якої Картка пред'явлена як оплата передує чи відповідає (дорівнює) даті терміну дії, зазначеному на вкладиші (конверті), який реалізується разом з Карткою;
13.6.  При розрахунку за товар Подарунковою карткою, вона пред'являється разом з вкладкою (конвертом).

Окрім перерахованих у цьому пункті вимог, Картка не містить жодних сторонніх штампів, позначок і записів.

14. Картка повинна бути пред'явлена споживачем/ покупцем перед розрахунком за вибраний ним в «Епіцентр К» товар на касі, а також дійсна тільки разом з конвертом на якому вказаний термін дії наданої Картки.

15. У разі обрання споживачем/ покупцем товару на суму меншу номіналу Картки  або  на суму, що дорівнює номіналу Картки, в розрахунковому документі на кожну позицію товару зазначається:

  • ціна товару;
  • сума знижки, з вирахуванням суми сплаченої готівки споживачем;
  • сума до сплати.

При цьому, вартість одиниці товару, вибраного за Карткою не може бути меншою, ніж 0,06 грн. з урахуванням ПДВ.
Після останньої позиції товару, але перед сумою до сплати  в чеку вказується «всього знижок на суму» та «знижок за подарунковими картками на суму».

16.  При обранні товарів на суму, яка менша за номінал Картки, залишок грошових коштів, як позитивна різниця між номінальною вартістю сертифіката та сумою рахунку за обраний товар на оплату споживачу/ покупцю не повертається, не відшкодовується і не компенсується ні грошовими коштами, ні будь-яким іншим способом.

17. Якщо сума обраних товарів більша за номінал Картки, то передбачається додаткова сплата різниці (між сумою обраного товару  і сумою вказаною на Картці (номіналом картки) грошових коштів, що вносяться споживачем/ покупцем готівкою в касу, при цьому сума, що відповідає номіналу знижки, розподіляється пропорційно залежно від кількості позицій (артикулів) товару в розрахунковому документі. Допускається сумування номіналів декількох Карток при розрахунку. В розрахунковому документі на кожну позицію товару зазначається:

  • ціна товару;
  • сума знижки, з вирахуванням суми сплаченої готівки споживачем;
  • сума до сплати.

Після останньої позиції товару, але перед сумою до сплати  в чеку вказується «всього знижок на суму» та «знижок за подарунковими картками на суму».
При цьому сума чеку не може бути меншою, ніж 0,06 грн., з урахуванням ПДВ.

18. Після оформлення покупки, Подарункова Картка підлягає вилученню.

19. Картка не підлягає поверненню, обміну або грошовій компенсації, за винятком випадків, встановлених цими правилами.

20. Картка не підлягає поновленню у випадку її пошкодження, крадіжки або втрати. Сплачена за неї номінальна вартість також поверненню не підлягає.

Обмін та повернення товару, придбаного за допомогою Картки

21. На товар, придбаний за допомогою Картки,  розповсюджується законодавство України про захист прав споживачів.

22. Повернення товару здійснюється при наявності розрахункового документа.

23. У разі повернення товару, придбаного за допомогою Картки, повертається лише сума сплаченої споживачем/ покупцем готівки з урахуванням знижки.

24. Гарантійне обслуговування, обмін і повернення неякісних товарів, придбаних з використанням Картки, здійснюється в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Інші умови
25. На товари, придбані за допомогою Картки, будь-які інші знижки не розповсюджуються.

26. Докладнішу інформацію покупець може отримати в адміністрації гіпермаркетів ТОВ «Епіцентр К»

27. У разі виникнення розбіжностей між користувачем Картки та адміністрацією ТОВ «Епіцентр К», користувач може направити будь-яким з можливих способів повідомлення про свою незгоду за адресою: ТОВ «Епіцентр К», вул. Братиславська,11, м. Київ, поштовий індекс: 02139.

28. Продавець залишає за собою право змінювати умови продажу Подарункових карток та вносити зміни в Правила обігу в односторонньому порядку.

29. Ці правила вводяться в дію наказом у підприємстві, а також наказом у кожному невідокремленому структурному підрозділі.

30. Подарункова Картка «ДЕКО» діє окремо від подарункової Картки ТОВ «Епіцентр К», при цьому дія Картки ТОВ «Епіцентр К» розповсюджуються на придбання товарів відділу «ДЕКО».